อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A)

ไทย
5.10
+0.10(+2.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  2,500
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  5.00/5.10
 • ช่วงระยะของวัน:
  5.05 - 5.10

ราคาย้อนหลัง หุ้น A

กรอบเวลา:
รายวัน
5.055.105.105.052.40K+1.00%
5.055.105.105.052.40K+1.00%
5.005.005.055.002.60K0.00%
5.005.005.055.002.60K0.00%
5.005.055.055.001.80K-0.99%
5.005.055.055.001.80K-0.99%
5.055.055.055.051.50K0.00%
5.055.055.055.051.50K0.00%
5.055.205.205.005.10K-2.88%
5.055.205.205.005.10K-2.88%
5.204.985.204.9622.70K+4.42%
5.204.985.204.9622.70K+4.42%
4.984.985.004.981.60K-0.40%
4.984.985.004.981.60K-0.40%
5.004.985.004.981.50K+0.40%
5.004.985.004.981.50K+0.40%
4.984.984.984.981.60K0.00%
4.984.984.984.981.60K0.00%
4.984.984.984.9622.50K0.00%
4.984.984.984.9622.50K0.00%
4.984.984.984.981.10K-0.40%
4.984.984.984.981.10K-0.40%
5.004.985.004.982.00K0.00%
5.004.985.004.982.00K-0.99%
5.004.985.004.981.60K0.00%
5.004.985.004.981.80K0.00%
5.005.005.004.981.80K0.00%
5.005.005.004.983.00K0.00%
5.004.985.004.982.00K0.00%
5.005.005.004.981.90K+0.40%
สูงสุด: 5.20ต่ำสุด: 4.96ความแตกต่าง: 0.24ค่าเฉลี่ย: 5.02% เปลี่ยน: 1.41
 • Very Good
  0