TRY/INR - ลีราตุรกี รูปีอินเดีย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบเรียลไทม์
2.88
-0.01(-0.19%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  2.88
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  2.88/2.88
 • ช่วงระยะของวัน:
  2.87 - 2.89
 • ประเภท:สกุลเงิน
 • กลุ่ม :สกุลเงินที่แปลกใหม่-ข้ามสกุล
 • ฐาน:ลีราตุรกี
 • ที่สอง:รูปีอินเดีย

บทวิจารณ์เกี่ยวกับคู่สกุลเงิน TRY/INR

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร TRY/INR?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)

  นักสำรวจสกุลเงิน