Corn Futures - (JCRc1)

45,000.00
0.00(0.00%)
 • ปิดตลาดครั้งก่อน:
  45,000
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  0.00/0.00
 • ช่วงระยะของวัน:
  45,000.00 - 45,000.00
 • ประเภท:สินค้าโภคภัณฑ์
 • กลุ่ม :กลุ่มสินค้าเกษตร

ราคาย้อนหลังของ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพด US

กรอบเวลา:
รายวัน
45,000.0045,000.0045,000.0045,000.000.00%
45,000.0045,000.0045,000.0045,000.000.00%
45,000.0045,000.0045,000.0045,000.000.00%
45,000.0045,000.0045,000.0045,000.000.00%
45,000.0043,550.0045,000.0043,550.000.01K+1.58%
44,300.0043,330.0044,300.0042,400.000.02K+1.14%
43,800.0044,290.0044,300.0043,800.000.01K-4.72%
45,970.0045,970.0045,970.0045,970.000.00%
45,970.0045,980.0045,980.0045,970.000.01K-0.02%
45,980.0045,980.0045,980.0045,980.000.00%
45,980.0045,980.0045,980.0045,980.000.00%
45,980.0045,970.0045,980.0045,970.000.00K-0.76%
46,330.0046,270.0046,330.0046,270.000.00K+0.13%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
46,270.0046,270.0046,270.0046,270.000.00%
สูงสุด: 46,330.00ต่ำสุด: 42,400.00ความแตกต่าง: 3,930.00ค่าเฉลี่ย: 45,715.45% เปลี่ยน: -2.74
 • good morning
  0