x
ข่าวเด่น
0

ภาพความเชื่อมั่นโดยรวม

ความเชื่อมั่นเปิดตลาดของสมาชิก - ทั้งหมด

ชื่อค่าความเชื่อมั่นของสมาชิกตลาดกระทิง ตลาดหมี P/Lเฉลี่ย%
EUR/USD
ตลาดกระทิง
43%
ตลาดหมี
57%
11631528-0.12%
BTC/USD
ตลาดกระทิง
67%
ตลาดหมี
33%
13136576.23%
น้ำมันดิบ WTI
ตลาดกระทิง
40%
ตลาดหมี
60%
510751-0.56%
GBP/USD
ตลาดกระทิง
57%
ตลาดหมี
43%
5604270.08%
USD/JPY
ตลาดกระทิง
46%
ตลาดหมี
54%
4375090.12%
USD/TRY
ตลาดกระทิง
68%
ตลาดหมี
32%
5812760.78%
ทองคำ
ตลาดกระทิง
58%
ตลาดหมี
42%
4903590.12%
น้ำมันเบรนท์ 
ตลาดกระทิง
43%
ตลาดหมี
57%
329444-0.69%
Aselsan
ตลาดกระทิง
74%
ตลาดหมี
26%
466165-6.35%
ก๊าซธรรมชาติ
ตลาดกระทิง
60%
ตลาดหมี
40%
3202110.37%

ผลการดำเนินงานของชุมชน - ทั้งหมด

ผลการดำเนินงานของชุมชน
ผลการดำเนินงานสูงสุด