ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยงานที่ควบคุมทางการเงิน

  ประเทศ ชื่อเต็ม อักษรย่อ
  กรีซ คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน CMC
  กาตาร์ ธนาคารแห่งประเทศกาตาร์ QCB
  คูเวต หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งคูเวต KCCI
  จอร์เจีย ธนาคารแห่งชาติจอร์เจีย NBG
  จอร์แดน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศจอร์แดน JSC
  จาเมกา คณะกรรมการกำกับดูแลการบริการทางการเงิน FSC
  จีน คณะกรรมกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน CSRC
  จีน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทางการเงิน FSCEY
  ชิลี หน่วยวิเคราะห์การเงิน UAF
  ซาอุดิอาระเบีย องค์การควบคุมดูแลตลาดทุน (Capital Market Authority) CMA
  ญี่ปุ่น สมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งญี่ปุ่น JSDA
  ญี่ปุ่น หน่วยงานกำกับดูแลการบริการทางการเงิน FSA
  ตุรกี คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนแห่งประเทศตุรกี CMB [SPK]
  นอร์เวย์ องค์การกำกับดูแลทางการเงินแห่งนอร์เว NFSA
  นิวซีแลนด์ หน่วยงานจดทะเบียนผู้ให้บริการทางการเงิน FSPR
  นิวซีแลนด์ NZX NZX
  นิวซีแลนด์ ฝ่ายบริการยุติข้อพิพาททางการเงิน FDRS
  บราซิล คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศบราซิล CVM
  บอตสวานา หน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (NBFIRA) NBFIRA
  บัลแกเรีย ธนาคารแห่งประเทศบัลแกเรีย BNB
  บาห์เรน ธนาคารแห่งประเทศบาห์เรน CBB
  บาฮามาส SCB - คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส SCB
  บาฮามาส คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศบาฮามาส SCB (BS)
  ปากีสถาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปากีสถาน SEC
  ปานามา องค์การกำกับหลักทรัพย์ SMV
  ฝรั่งเศส องค์การกำกับดูแลตลาดทางการเงิน AMF
  ฝรั่งเศส คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทด้านการลงทุนและสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อ CECEI
  ฝรั่งเศส ลงทะเบียนบริษัทการเงิน REGAFI
  ฝรั่งเศส องค์กร Prudential Control and Resolution Authority ACPR
  ฟินแลนด์ องค์การกำกับดูแลกิจการทางการเงิน FINFSA
  ฟิลิปปินส์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ SEC
  มอริเชียส คณะกรรมการกำกับดูแลการบริการทางการเงิน FSC
  มอลตา องค์การกำกับดูแลการบริการทางการเงินมอลต้า MFSA
  ยิบรอลตาร์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ FSC
  ยูเครน คณะกรรมการกำกับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ NSSMC
  ยูเครน Ukrainian Centre for OTC Financial Instruments and Technologies Development UCRFIN
  รัสเซีย คณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ FCSM
  รัสเซีย ศูนย์การกำกับดูแลทางเทคโนโลยีและการซื้อขารตราสารทางการเงินในตลาดรอง CRFIN
  รัสเซีย Naufor - สมาคมบริษัทซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งรัสเซีย Naufor
  รัสเซีย ธนาคารกลางรัสเซีย CBR
  รัสเซีย สมาคมธนาคารรัสเซีย ARB
  รัสเซีย สมาคมธนาคารภูมิภาครัสเซีย ASROS
  รัสเซีย ศูนย์กำกับดูแลตลาดการเงิน CROFR (ЦРОФР)
  รัสเซีย ศูนย์ควบคุมความสัมพันธ์ตลาดการเงิน FMRRC
  ลักเซมเบิร์ก Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF
  ลัตเวีย คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงินและตลาดทุน FCMC
  ลิทัวเนีย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศลิธัวเนีย LSC
  วานูอาตู คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติวานูอาตู VFSC
  ศรีลังกา ธนาคารกลางของศรีลังกา CBSL
  ศรีลังกา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศศรีลังกา SEC
  สวิตเซอร์แลนด์ องค์การกำกับดูแลตลาดการเงิน FINMA
  สวีเดน องค์การกำกับกิจการทางการเงิน FSA
  สหรัฐอาหรับ อิมิเรตส์ องค์การกำกับดูแลการบริการทางการเงินแห่งดูไบ DFSA
  สหรัฐอาหรับ อิมิเรตส์ ธนาคารกลางแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U.A.E
  สหรัฐอาหรับ อิมิเรตส์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเอมิเร็ตส์ SCA
  สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา CFTC
  สหรัฐอเมริกา องค์การกำกับดูแลอุตสาหกรรมทางการเงิน FINRA
  สหรัฐอเมริกา สมาคมการซื้อขายล่วงหน้าแห่งชาติ NFA
  สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ SEC
  สหรัฐอเมริกา บริษัทคุ้มครองนักลงทุนในหลักทรัพย์ SIPC
  สหรัฐอเมริกา บรรษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลางสหรัฐ FDIC
  สหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของสหรัฐอเมริกา FATCA
  สหราชอาณาจักร องค์การกำกับทางการเงิน FCA
  สหราชอาณาจักร องค์การกำกับทางการเงิน FCA
  สาธารณรัฐเช็ก ธนาคารแห่งประเทศเชก CNB
  สิงคโปร์ ธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ MAS
  สเปน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศสเปน CNMV
  หมูเกาะบริติสเวอร์จิน คณะกรรมการกำกับดูแลการบริการทางการเงิน FSC
  หมู่เกาะเคย์แมน ธนาคารกลางแห่งหมู่เกาะเคย์แมน CIMA
  ออสเตรีย องค์การกำกับดูแลตลาดทางการเงิน FMA
  ออสเตรเลีย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งประเทศออสเตรเลีย ASIC
  ออสเตรเลีย APRA - หน่วยงานกำกับดูแลแห่งออสเตรเลีย APRA
  ออสเตรเลีย AUSTRAC - ศูนย์วิเคราะห์และรายงานธุรกรรมทางการเงินแห่งประเทศออสเตรเลีย AUSTRAC
  อาร์มีเนีย ธนาคารกลางอัลแบเนีย CBA
  อาร์เจนตินา คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ CNV
  อิตาลี คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ CONSOB
  อิตาลี ธนาคารกลางอิตาลี BI
  อินเดีย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย SEBI
  อินเดีย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ CDSL
  อินเดีย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ NSDL
  อินโดนีเซีย หน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ CoFTRA
  อิสราเอล องค์การกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศอิสราเอล ISA
  อียิปต์ องค์การกำกับดูแลกิจการทางการเงินแห่งประเทศอียิปต์ EFSA
  ฮังการี องค์การกำกับดูแลกิจการทางการเงินแห่งประเทศฮังการี HFSA
  ฮังการี ธนาคารกลางแห่งฮังการี CBH
  เกาหลีใต้ ตลาดสัญญาฟิวเจอร์สของเกาหลี KRX
  เกาหลีใต้ หน่วยงานการกำกับดูแลทางการเงิน (Financial Supervisory Service) FSS
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SFC
  เขตบริหารพิเศษฮ่องกง คณะกรรมการการเงิน FinCom
  เคนยา สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุนเคนยา CMA
  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดินส์ องค์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน FSA
  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดินส์ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า CIPO (VC)
  เซเชลส์ องค์การกำกับดูแลสถาบันการเงิน FSA(SC)
  เดนมาร์ก องค์การกำกับดูแลกิจการทางการเงิน DFSA
  เนเธอร์แลนด์ องค์การกำกับดูแลตลาดการเงิน AFM
  เบลารุส ธนาคารกลางของเบลารุซ NBRB
  เบลารุส ไฮ-เทค พาร์ค HTP
  เบลิซ คณะกรรมการกำกับการบริการทางการเงินระหว่างประเทศ IFSC
  เบลเยียม องค์การกำกับดูแลตลาดและการบริการทางการเงิน FSMA
  เม็กซิโก Comision Nacional Bancaria y de Valores CNBV
  เยอรมนี องค์การกำกับดูแลกิจการทางการเงินส่วนกลาง BaFin
  เลบานอน ธนาคารกลางแห่งเลบานอน BDL
  เลบานอน สหพันธ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งภูมิภาคอาหรับ AFE
  เอสโตเนีย องค์การกำกับดูแลกิจการทางการเงิน FSAEE
  เอสโตเนีย กระทรวงการสือสารและกิจการทางเศรษฐกิจ MKM
  แคนาดา องค์กรกำกับดูแลอุตสาหกรรมการลงทุนแห่งประเทศแคนาดา IIROC
  แคนาดา กองทุนซีไอพีเอฟ (กองทุนคุ้มครองนักลงทุนแคนาดา) CIPF
  แอฟริกาใต้ องค์การกำกับภาคการเงิน FSCA
  โครเอเชีย องค์การกำกับดูแลการบริการทางการเงินแห่งโครเอเชีย HANFA
  โปรตุเกส คณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทรัพย์แห่งประเทศโปรตุเกส CMVM
  โปแลนด์ องค์การกำกับดูแลกิจการทางการเงินแห่งโปแลนด์ PFSA
  โมร็อกโก องค์การกำกับดูแลตลาดทางกาเรเงินแห่งโมรอกโก CDVM
  โรมาเนีย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศโรมาเนีย CNVMR
  ไซปรัส คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไซปรัส CySEC
  ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) SCB
  ไทย Bank Of Thailand BOT
  ไอร์แลนด์ ธนาคารแห่งประเทศไอร์แลนด์ CBI
สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล