ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

รับส่วนลด 50% 0
🔥 ฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นระดับพรีเมียมโดย AI จาก InvestingPro ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

ตัวคัดกรองหุ้น

หน้าจอของฉัน
หน้าจอที่บันทึกของฉัน
คุณยังไม่มีรายการหน้าจอที่บันทึกไว้ใดๆ
คัดกรองหุ้นของฉัน
คัดกรองหุ้นของฉัน
หุ้นที่ให้เงินปันผลสูงที่รับประกัน ค้นหาหุ้นของบริษัทที่่จ่ายเงินปันผลในระดับที่สูงและมีเสถียรที่มีความผันผวนต่ำ (ค่าเบต้า)
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
Beta 0.10 1.00
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน) 50.00K สูงสุด
ผลตอบแทนเงินปันผล (%) 7.50 สูงสุด
อัตราการเติบโตของเงินปันผล (ANN) 10.00 สูงสุด
ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง ค้นหาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดที่มีความผันผวนสูง
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
ล่าสุด 5.00 สูงสุด
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน) 50.00K สูงสุด
Beta 1.50 สูงสุด
RSI (14 / 1D) 0 40.00
EPS 0 สูงสุด
บริษัทผู้จ่ายเงินปันผลที่มีหุ้นราคาถูก ค้นหาบริษัทที่จ่ายเงินปันผลราคาถูกที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้และเงินปันผลมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
ผลตอบแทนเงินปันผล (%) 5.00 สูงสุด
อัตราการเติบโตของเงินปันผล (ANN) 0 สูงสุด
ล่าสุด 5.00 สูงสุด
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน) 50.00K สูงสุด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) (TTM) 0 20.00
ต้นทุนต่ำ, หุ้นที่ต้องจับตามอง ค้นหาหุ้นที่มีต้นทุนต่ำที่ได้รับความสนใจของตลาดอย่างมาก (โดยจากปริมาณเฉลี่ย) ที่มีความผันผวนต่ำ (ค่าเบต้า)
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน) 1.50M สูงสุด
ล่าสุด 0 1.00
Beta 0.75 1.50
หุ้นที่ใกล้เบรคเอาท์ ค้นหาหุ้นที่ใกล้ที่จะเบรคเอาท์หรือทะลุไปยังจุดราคาที่สูงขึ้น
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
RSI (14 / 1D) 45.00 65.00
% เปลี่ยนแปลงค่าสูงสุดใน 52 สัปดาห์ -25.00 0
หุ้นที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ค้นหาหุ้นที่อาจมีแนวโน้มดิ่งลงสู่จุดราคาที่ต่ำลง
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
% เปลี่ยนแปลงค่าต่ำสุดใน 52 สัปดาห์ 0 25.00
RSI (14 / 1D) 35.00 55.00
บริษัทที่เติบโตรวดเร็ว ค้นหาหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
การเติบโตของยอดขายระยะ 5 ปี 40.00 สูงสุด
ล่าสุด 5.00 สูงสุด
มูลค่าตลาด 100.00M สูงสุด
การเติบโตของกำไรต่อหุ้นระยะ 5 ปี 0 สูงสุด
บริษัทเปิดใหม่ด้านเทคฯ ที่ทำกำไร ค้นหาหุ้นของบริษัทเปิดตัวใหม่ด้านเทคฯ ที่ทำกำไรดีที่เพิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
ล่าสุด 5.00 สูงสุด
มูลค่าตลาด ตำสุด 1.00B
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) (TTM) 0 สูงสุด
หุ้นราคาถูก ค้นหาหุ้นราคาถูกของบริษัทเกรดต่ำ
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
ล่าสุด 5.00 สูงสุด
มูลค่าตลาด 1.00B 734.46B
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) (TTM) ตำสุด 20.00
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (MRQ) ตำสุด 2.00
งบดุลแบบแข็งแกร่ง ค้นหาบริษัทที่ัมั่งคั่งและมีเสถียรภาพ
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
ล่าสุด 5.00 สูงสุด
มูลค่าตลาด 10.00B 734.46B
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (MRQ) 2.00 สูงสุด
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น ตำสุด 10.00
บริษัทที่มาร์จินสูง ค้นหาบริษัทที่มีแบบจำลองการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่สุด
เกณฑ์ ตำสุด สูงสุด
ล่าสุด 5.00 สูงสุด
มูลค่าตลาด 10.00B สูงสุด
รายรับ 1.00B สูงสุด
อัตรากำไรขั้นต้น (5YA) 40.00 สูงสุด
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (5YA) 30.00 สูงสุด
   
   
   
   
   
เกณฑ์การแก้ไข (พบ: 0) ล้างทั้งหมด บันทึก | 
บันทึกหน้าจอ

ชื่อหน้าจอ

เริ่มต้นตัวคัดกรองข้อมูลหุ้นของคุณได้โดยการเพิ่มเกณฑ์จากด้านซ้าย
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์ เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์
เพิ่มเข้าไปในวอทช์ลิสต์ (สูงสุด 50 รายการ)
เลือกตำแหน่งที่จะเพิ่มผลลัพท์:
ได้เพิ่มรายการอย่างประสบผลสำเร็จ
ดาวน์โหลดผลลัพธ์
ผลลัพธ์การคัดกรอง (0)
  ชื่อชื่อย่อตลาดภาคส่วนอุตสาหกรรมล่าสุด% เปลี่ยนมูลค่าตลาดปริมาณอัตราส่วน P/EMACD (12,26 / 1D)รายรับปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)EPSBetaเงินปันผลผลตอบแทน15 นาทีรายชั่วโมงรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายวัน1 สัปดาห์1 เดือนตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปีการเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปีผลตอบแทนเงินปันผล (%)อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) (TTM)อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย (TTM)อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด (MRQ)อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดอิสระ (TTM)ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (MRQ)ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตน (MRQ)กำไรต่อหุ้น (ในไตรมาสล่าสุด) เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี ...กำไรต่อหุ้น (รอบสิบสองเดือน) เทียบกับ สิบสองเดือน ...การเติบโตของกำไรต่อหุ้นระยะ 5 ปียอดขาย (ไตรมาสล่าสุด) เทียบกับ ไตรมาส 1 ปี ที่ผ่าน...ยอดขาย (รอบสิบสองเดือน) เทียบกับ สิบสองเดือน 1 ปี ... (TTM)การเติบโตของยอดขายระยะ 5 ปีการเติบโตของรายจ่ายฝ่ายทุนระยะ 5 ปีอัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ (TTM)อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง (TTM)รายได้/ลูกจ้าง (TTM)รายได้สุทธิ/ลูกจ้าง (TTM)อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (TTM)ช่วง 52 สัปดาห์ - สูงสุดช่วง 52 สัปดาห์ - ต่ำสุด% เปลี่ยนแปลงค่าสูงสุดใน 52 สัปดาห์% เปลี่ยนแปลงค่าต่ำสุดใน 52 สัปดาห์% ของการเปลี่ยนแปลงในเดือนก่อนอัตรากำไรขั้นต้น (TTM)อัตรากำไรขั้นต้น (5YA)อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (TTM)อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (5YA)อัตรากำไรก่อนหักภาษี (TTM)อัตรากำไรก่อนหักภาษี (5YA)อัตรากำไรสุทธิ (TTM)อัตรากำไรสุทธิ (5YA)อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (MRQ)อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (MRQ)อัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อส่วนผู้ถือหุ้น (MRQ)อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้นผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี (5YA)อัตราการเติบโตของเงินปันผล (ANN)อัตราการจ่ายเงินปันผล (TTM)ADX (14 / 1D)ATR (14 / 1D)Bull/Bear Power (13 / 1D)CCI (14 / 1D)Highs/Lows (14 / 1D)ROC (1D)RSI (14 / 1D)STOCH (14 / 1D)STOCHRSI (14 / 1D)Ultimate Oscillator (14 /1D)Williams %R (1D)
ปรับตาราง
ที่ได้เลือกในปัจจุบัน: 6 (สูงสุด 8 )
{pairName} {pairSymbol} {exchange_trans}{sector_trans}{industry_trans}{last}{pair_change_percent}{eq_market_cap}{turnover_volume}{eq_pe_ratio}{MACD}{eq_revenue}{avg_volume}{eq_eps}{eq_beta}{eq_dividend}{eq_yield}{tech_sum_900}{tech_sum_3600}{tech_sum_86400}{tech_sum_week}{tech_sum_month}{daily}{week}{month}{ytd}{year}{3year}{eq_one_year_return}{yield_us}{peexclxor_us}{ttmpr2rev_us}{aprfcfps_us}{ttmprfcfps_us}{price2bk_us}{pr2tanbk_us}{epschngyr_us}{ttmepschg_us}{epstrendgr_us}{revchngyr_us}{ttmrevchg_us}{revtrendgr_us}{csptrendgr_us}{ttmastturn_us}{ttminvturn_us}{ttmrevpere_us}{ttmniperem_us}{ttmrecturn_us}{a52_week_high}{a52_week_low}{a52_week_high_diff}{a52_week_low_diff}{month_change}{ttmgrosmgn_us}{grosmgn5yr_us}{ttmopmgn_us}{opmgn5yr_us}{ttmptmgn_us}{ptmgn5yr_us}{ttmnpmgn_us}{margin5yr_us}{qquickrati_us}{qcurratio_us}{qltd2eq_us}{qtotd2eq_us}{yld5yavg_us}{divgrpct_us}{ttmpayrat_us}{ADX}{ATR}{BullBear}{CCI}{HL}{ROC}{RSI}{STOCH}{STOCHRSI}{UO}{WilliamsR}

ดูเหมือนว่าจะไม่พบผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่คุณต้องการ

พยายามขยายพารามิเตอร์การค้นหาของคุณให้กว้างขึ้นเพื่อได้รับผลลัพธ์การค้นหาที่มากขึ้น

สมัครสมาชิกด้วย Google
หรือ
สมัครสมาชิกด้วยอีเมล