ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

0
เวอร์ชันเนื้อหาแบบไม่มีโฆษณา อัพเกรดประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ Investing.com ของคุณ ประหยัดสูงถึง 40% รายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

  • บทวิเคราะห์ - ความคิดเห็น

ความคิดเห็นและบทวิเคราะห์ โดย สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
คลังบทความของ สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง ที่รวมถึงบทวิเคราะห์และความคิดเห็นในปัจจุบัน

SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวไร้ทิศทางบริเวณ 937-949 ตามจุดต ่าสุด ก่อนหน้ำและ 78.6% Fibonanci โดยได้รับปัจจัยหนุน เชิงจิตวิทยาจากตลำดหุ้นภูมิภำคที่ปรับตัวขึ้นในเช้ำนี้...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 969/973 ตาม 50.0% Fibonanci ตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้นในเช้านี้ด้วย ปัจจัยหนุนจาก การที่เฟดมีมติขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ตามที่ตลาดคาด...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวไร้ทิศทางบริเวณ 962-973 ตาม 50.0% และ 61.8% Fibonanci ตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่เคลื่อนไหวผสม ผสาน โดยนักลงทุนยังคงชะลอการลงทุนเพื่อรอติดตามผลการ...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 958/954 ตาม 78.6% Fibonanci ตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลงในเช้านี้ด้วย ปัจจัยกดดันจากความกังวลของนักลงทุนต่อการที่เฟดอาจขึ้น ดอกเบี้ยถึง...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 969/965 ตาม 50.0% และ 38.2% Fibonanci ตามตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวลง ด้วยปัจจัยกดดันจากความกังวลของนักลงทุนต่อ ภาวะเศรษฐกิจ...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวลงทดสอบแนวรับบริเวณ 988/985 ตาม downtrend channel ด้วยปัจจัยกดดันจากความกังวลต่อภาวะเงิน เฟ้อที่พุ่งขึ้น สะท้อนผ่านผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่พุ่ง สูงขึ้น...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวไร้ทิศทางบริเวณ 980-992 ตาม 61.8% และ 78.6% Fibonanci โดยได้รับปั จจัยกดดันจากความกังวล ของนักลงทุนต่อการที่เฟดอาจเร่งขึ้นดอกเบี้ย กอปรกับ กระแส...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัว COMMENT Pi ขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 989/993 ตาม 78.6% Fibonanci โดยได้รับปัจจัยหนุนเชิงจิตวิทยาจากตลาดหุ้น ภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้นในเช้านี้ กอปรกับ ราคาน...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัว COMMENT Pi ไร้ทิศทางบริเวณ 988-1000 ตาม uptrend channel โดยได้รับปั จจัยหนุนจาก การผ่อนคลายมาตรการ คุมเข้มโควิด-19ในกรุงปักกิ่ง และราคาน...
SET50 FUTURES STRATEGY คาด S50M22 แกว่งตัวไร้ทิศทางบริเวณ 990-999 ตาม uptrend channel โดยได้รับปัจจัยกดดันจากความกังวลของ นักลงทุนต่อ กำ ร ที่ เ ฟ ด อำ จ เ ร่ ง ขึ้น ด อ ก เ บี้ ย เ พื่ อ ส กั ด เ งิ...