ข่าวเด่น
เสนอซื้อเสนอขาย
ประเภทตราสารทั้งหมด

โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง

Investing Pro 0
ขยายเวลาลดราคา! รับข้อมูลพรีเมียมแบบประหยัดด้วย รับส่วนลด 60%

ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์

  • บทวิเคราะห์ - ความคิดเห็น

ความคิดเห็นและบทวิเคราะห์ โดย ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์
คลังบทความของ ธีร์ธนัตถ์ จินดารัตน์ ที่รวมถึงบทวิเคราะห์และความคิดเห็นในปัจจุบัน

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (BK:CPF) ลงทุนในธุรกิจหมูในจนีมูลค่า 1.31 แสนลบ. ไม่ใช้เงินไม่เพิ่มทุน CPF ประกาศเข้าลงทุนในธุรกิจหมูในจีนผ่านบริษัทย่อย CTI (CPP ถือ 100% และ CPF ถือทางอ้อมผ่าน CPP 52%) CTI...
สายการผลิตอาจต้องหยุดชะงัก ทิปโก้แอสฟัลท์ (BK:TASCO) ประกาศยกเลิกการซื้อน้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอล่าตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 เป็นต้นไป ส่งผลให้โรง กลั่น Kemaman ในประเทศมาเลเซียต้องหยุดำเนินการชั่วคราว...
Event เราได้มีโอกาสประชุมร่วมกับผู้บริหารถึงแนวโน้มธุรกิจ และมีมุมมองเป็นบวก Our Take ► กำไรสุทธิใน 1H63 อยู่ที่ 31 ลบ. (+198%YoY) ซึ่งมากกว่ากำไรทั้งปีของปี 2563 ที่ 28 ลบ. เพราะ...
ราคากากถั่วเหลืองขึ้นแรง แตย่ งัไม่กลับสู่ระดับปกติ ราคากากถั่วเหลือง ณ วันที่ 8 ก.ย. อยู่ที่ US$313.5/บุชเชลปรับตัวขึ้นราว 10% ในเวลาเพียง 1 เดือน แต่ถือ ว่ายังต่ำกว่าเดือน มี.ค.ที่ขึ้นไปสูงกว่า...
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (BK:TU) มีมุมมองบวกมากขนึ้ กับ RL แต่ยังไม่ใช่ปีนี้ Event การประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ CFO เกี่ยวกับธุรกรรมการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างการถือหุ้นใน Red Lobster (RL) Our...
เดินหน้าเร่งใช้งบปี 63 งบประมาณปี 2563 ถูกจัดสรรให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทรวม 1.61 แสนลบ. จาก 1.64 แสน ลบ. ในงบประมาณปี 2562 ลดลงเล็กน้อย 2% YoY แต่ระยะเวลาการใช้งบประมาณปี 2563 มีเพียง 2 ไตร มาส...
จากการประชุมนักวิเคราะห์ เราสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ ► บริษัทจะมีการเพิ่มทุน RO และ PP จำนวนไม่เกิน 641.5 ล้านหุ้นที่ราคา 11.50 บาทต่อหุ้น ท าให้มี EPS Dilution ที่ 24.3% และ Price Dilution ที่ 5.9%...
"จีเอฟพีที (BK:GFPT)แนวโน้มเด่น QoQ" 3Q63 จะโตสูง QoQ ราคาไก่มีชีวิตปัจจุบันอยู่ที่ 34 บาท/ก.ก. ฟื้นตัวราว 14.5% QoQ และ 2.4% YoY จากการคลาย Lockdown รวมถึงปริมาณขายในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น QoQ...
ประมาณการกำไรปี 2563 ยังมี Upside ด้วยกำไรปกติ2Q63 ที่ดีกว่าคาดโดยสูงถึง 51.3 ลบ. (+35.9% QoQ, +18.2% YoY) และทำระดับสูงสุด ใหม่เร็วกว่าคาด จำกเดิมที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 3Q63...
Event ► ประชุมนักวิเคราะห์ เราไม่กังวลต่อการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกระทรวงพลังงานคนใหม่ มองว่า ไม่มีผลต่อแผนการดำเนินงานเดิมของ BGrimm Power (BK:BGRIM) Our Take ►...