Bitcoin Cash SEK (BCH/SEK)

1,100.0
-64.4(-5.53%)
 • เปิดตลาด:
  1,164.3
 • ช่วงระยะของวัน:
  1,086.5 - 1,132.1
 • ช่วง 52 สัปดาห์:
  1,085.4 - 6,885.7
 • ประเภท:ดัชนี
 • สินค้าที่อ้างอิง:BCH/SEK

ภาพรวมของ Bitcoin Cash SEK

ปิดตลาดครั้งก่อน
1,164.3
ปริมาณการซื้อขาย
0
ช่วงระยะของวัน
1,086.5-1,132.1
เปิดตลาด
1,164.3
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
ช่วง 52 สัปดาห์
1,085.4-6,885.7
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-72.57%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Bitcoin Cash SEK?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที