Bitcoin Cash ILS (BCH/ILS)

372.4
-19.8(-5.04%)
 • เปิดตลาด:
  392.2
 • ช่วงระยะของวัน:
  368.3 - 384.0
 • ช่วง 52 สัปดาห์:
  368.3 - 2,572.8
 • ประเภท:ดัชนี
 • สินค้าที่อ้างอิง:BCH/ILS

ภาพรวมของ Bitcoin Cash ILS

ปิดตลาดครั้งก่อน
392.2
ปริมาณการซื้อขาย
0
ช่วงระยะของวัน
368.3-384
เปิดตลาด
392.2
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
ช่วง 52 สัปดาห์
368.3-2,572.8
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-75.72%
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Bitcoin Cash ILS?
หรือ
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที
สรุปขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันทีขายทันที