Zavarovalnica (ZVTG)

ลูบลิยานา
39.80
+0.30(+0.76%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    225
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    39.50 - 39.80
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น ZVTG

กรอบเวลา:
รายวัน
39.8039.6039.8039.500.23K+0.76%
39.5039.2039.5039.001.81K0.00%
39.5040.0040.0039.505.86K-0.75%
39.8039.9039.9039.801.76K-0.25%
39.9039.9039.9039.900.60K-0.25%
40.0039.6040.0039.600.83K+1.27%
39.5039.6039.6039.101.68K+1.28%
39.0039.0039.0039.000.31K+0.78%
38.7039.3039.3038.705.82K-1.78%
39.4039.8039.9039.301.31K+0.51%
39.2039.6039.6039.200.06K0.00%
39.2039.5039.5039.101.43K-0.76%
39.5039.5039.9039.501.20K-1.00%
39.9039.6039.9039.501.37K+0.76%
39.6039.8040.2039.602.43K-0.50%
39.8040.0040.2039.800.86K-0.50%
40.0040.2040.3039.901.34K0.00%
40.0039.3040.0039.303.07K+2.04%
39.2039.2039.2039.200.86K-1.26%
สูงสุด: 40.30ต่ำสุด: 38.70ความแตกต่าง: 1.60ค่าเฉลี่ย: 39.55% เปลี่ยน: 0.25