WuXi Biologics (2269)

ฮ่องกง
สกุลเงิน HKD
การปฏิเสธความรับผิด
42.65
+1.90(+4.66%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
39.8042.95
ช่วง 52 สัปดาห์
35.0077.40
เสนอซื้อ/เสนอขาย
42.60 / 42.65
ปิดตลาดครั้งก่อน
40.75
เปิดตลาด
40.35
ช่วงระยะของวัน
39.8-42.95
ช่วง 52 สัปดาห์
35-77.4
ปริมาณการซื้อขาย
16,598,304
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
18,386,459
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-8.08%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

65.35
1299
+1.24%
248.20
1211
+3.24%
296.00
0388
+3.14%
101.84
NTES
+5.21%

ประวัติบริษัท WuXi Biologics

อุตสาหกรรม
เภสัชกรรม
พนักงาน
12373

งบกำไรขาดทุน