WEC Energy (WEC)

นิวยอร์ก
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
80.55
+0.67(+0.84%)
ปิดตลาด
หลังเวลาทำการ
80.550.00(0.00%)
ช่วงระยะของวัน
79.9881.06
ช่วง 52 สัปดาห์
79.22101.11
ปิดตลาดครั้งก่อน
79.88
เปิดตลาด
80.6
ช่วงระยะของวัน
79.98-81.06
ช่วง 52 สัปดาห์
79.22-101.11
ปริมาณการซื้อขาย
1,757,202
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
1,317,543
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-9.93%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
315,434,531
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

85.72
TRGP
-1.97%
74.83
AEE
+0.52%
48.45
LNT
+0.81%

งบกำไรขาดทุน