ENGAGE XR Holdings (EXRE)

ไอร์แลนด์
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
0.04
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้
ช่วงระยะของวัน
0.04
0.04
ช่วง 52 สัปดาห์
0.04
0.22
ปริมาณการซื้อขาย
101,919
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.04
เปิดตลาด
0.04
ช่วงระยะของวัน
0.04-0.04
ช่วง 52 สัปดาห์
0.04-0.22
ปริมาณการซื้อขาย
101,919
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
29,057
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-71.43%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
524,826,146
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม