โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA)

ไทย
2.520
0.000(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    847,200
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    2.520/2.540
  • ช่วงระยะของวัน:
    2.520 - 2.540

ราคาย้อนหลัง หุ้น VIBHA

กรอบเวลา:
รายวัน
2.5202.5202.5402.520847.20K0.00%
2.5202.5202.5602.520404.00K0.00%
2.5202.5802.5802.5202.35M-0.79%
2.5402.5602.6002.540367.70K-1.55%
2.5802.5402.5802.540545.70K+1.57%
2.5402.5402.5602.520181.00K+0.79%
2.5202.5402.5402.520279.00K-0.79%
2.5402.5402.5602.520679.60K0.00%
2.5402.5402.5402.520351.80K+0.79%
2.5202.5402.5402.520788.80K-0.79%
2.5402.5402.5602.540917.50K0.00%
2.5402.5402.5602.5401.36M0.00%
2.5402.5802.5802.540693.40K-0.78%
2.5602.5602.5802.540583.10K+0.79%
2.5402.6002.6002.5402.15M-1.55%
2.5802.6002.6002.5601.32M0.00%
2.5802.6002.6002.5801.22M-1.53%
2.6202.5802.6202.5801.04M0.00%
2.6202.6202.6202.5801.28M0.00%
2.6202.6202.6402.6001.10M-0.76%
สูงสุด: 2.640ต่ำสุด: 2.520ความแตกต่าง: 0.120ค่าเฉลี่ย: 2.554% เปลี่ยน: -4.545