U.S. Bancorp Pref B (USB_ph)

17.62
-0.01(-0.06%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    83,823
  • ช่วงระยะของวัน:
    17.60 - 17.83
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    15.81 - 21.57
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ข่าว USB_ph