U.S. Bancorp Pref A (USB_pa)

822.80
-26.10(-3.07%)
หลังเวลาทำการ
811.71
-11.09(-1.35%)
- ข้อมูลเรียลไทม์
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    4,727
  • ช่วงระยะของวัน:
    805.00 - 842.40
  • ช่วง 52 สัปดาห์:
    719.28 - 980.00

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ USB_pa

ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร U.S. Bancorp Pref A?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

การแสดงความคิดเห็นทั้งหมด

(0)