ทีทีดับบลิว (TTAPY)

OTC
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
12.77
0.00
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
12.77
12.77
ช่วง 52 สัปดาห์
12.77
16.83
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
13.94
เปิดตลาด
12.77
ช่วงระยะของวัน
12.77-12.77
ช่วง 52 สัปดาห์
12.77-16.83
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
189
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-25.84%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
3,990,000,000
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ก่อนหน้านี้คือ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำประปา บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาซื้อขายกับการประปาส่วนภูมิภาคเป็นระยะเวลา 30 ปี ภายใต้ข้อตกลงในลักษณะ Build-Own-Operate เพื่อให้บริการนำประปาที่บำบัดแล้วในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร บริษัทฯ ยังดำเนินการบริหารและจัดการระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมถึงระบบบำบัดคุณภาพน้ำในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ซึ่งดำเนินการผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (PWA) และบริษัทไทย วอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการระบบการผลิตและจ่ายน้ำประปา รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ และ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

พนักงาน
226
ตลาด
ไทย