Tsentrenergo (CEEN)

ยูเครน
2.00
-2.05(-50.61%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    600
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    2.00 - 2.00
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Tsentrenergo ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

ราคาย้อนหลัง หุ้น CEEN

กรอบเวลา:
รายวัน
2.002.002.002.000.60K-50.61%
2.002.002.002.000.60K-50.61%
4.054.054.054.051.10K-0.52%
4.054.054.054.051.10K-0.52%
4.074.074.074.072.00K-18.64%
5.005.005.005.001.00K-1.96%
5.104.905.204.906.00K-1.92%
5.204.505.204.501.00K+4.00%
5.005.005.005.0015.00K+6.38%
4.704.704.704.701.00K0.00%
4.704.704.704.701.00K0.00%
4.704.704.704.703.00K+4.44%
4.504.504.504.501.00K-34.31%
6.856.956.956.8518.70K-0.87%
6.916.916.916.910.90K-1.29%
7.006.907.006.906.51K-2.78%
7.207.207.207.201.00K+2.13%
7.057.197.197.0511.60K0.00%
7.057.057.057.02107.00K0.00%
7.057.107.107.057.50K0.00%
7.057.057.057.0519.10K+0.71%
7.007.007.007.002.10K+4.48%
6.706.706.706.701.90K+1.52%
6.606.706.706.606.77K+5.60%
6.256.256.256.2548.39K-15.54%
7.407.407.407.400.00%
7.407.407.407.405.07K+17.44%
6.306.306.306.300.00%
6.307.707.706.304.90K-4.55%
6.606.606.606.603.10K+230.17%
สูงสุด: 7.70ต่ำสุด: 2.00ความแตกต่าง: 5.70ค่าเฉลี่ย: 5.73% เปลี่ยน: -50.86