หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์
ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
23.7431.4422.28-13.30-35.91%502.16Kสวิตเซอร์แลนด์
0.540.590.54-0.060-10.00%36.35Kสวิตเซอร์แลนด์
0.160.190.16-0.01-8.28%150.29Kสวิตเซอร์แลนด์
0.0320.0350.032-0.002-5.88%454.84Kสวิตเซอร์แลนด์
0.0520.0540.05-0.003-5.11%92.46Kสวิตเซอร์แลนด์
910.80953.20900.20-36.40-3.84%65.42Kสวิตเซอร์แลนด์
15.8516.3015.50-0.60-3.65%5.38Kสวิตเซอร์แลนด์
0.7750.8280.76-0.028-3.49%101.92Kสวิตเซอร์แลนด์
1,866.001,931.001,866.00-66.0-3.42%13.65Kสวิตเซอร์แลนด์
41.6042.7041.60-1.40-3.26%576สวิตเซอร์แลนด์
660.00670.00660.00-20.00-2.94%129สวิตเซอร์แลนด์
76.0080.0076.00-2.20-2.81%2.44Kสวิตเซอร์แลนด์
15.6016.0015.60-0.40-2.50%33Kสวิตเซอร์แลนด์
59.0060.5059.00-1.40-2.32%18.2Kสวิตเซอร์แลนด์
62.1062.9061.30-1.40-2.20%13.96Kสวิตเซอร์แลนด์
7.447.807.44-0.16-2.11%2.62Kสวิตเซอร์แลนด์
1.661.661.59-0.035-2.06%23.27Kสวิตเซอร์แลนด์
0.500.540.50-0.01-1.96%218.4Kสวิตเซอร์แลนด์
81.2083.0081.20-1.60-1.93%206สวิตเซอร์แลนด์
6.706.966.68-0.13-1.90%45.83Kสวิตเซอร์แลนด์
8.488.608.46-0.16-1.85%4.98Kสวิตเซอร์แลนด์
4,350.004,500.004,350.00-80.0-1.81%29สวิตเซอร์แลนด์
166.05167.55165.85-3.00-1.77%1.07Kสวิตเซอร์แลนด์
100.40103.00100.00-1.80-1.76%5.82Kสวิตเซอร์แลนด์
241.30246.70238.00-4.30-1.75%355.84Kสวิตเซอร์แลนด์
137.20140.00137.20-2.40-1.72%4.03Kสวิตเซอร์แลนด์
98,00099,70098,000-1,700.00-1.71%2สวิตเซอร์แลนด์
409.00416.00409.00-7.00-1.68%548สวิตเซอร์แลนด์
148.00152.50147.00-2.50-1.66%1.82Kสวิตเซอร์แลนด์
102.40104.50102.40-1.70-1.63%1.03Kสวิตเซอร์แลนด์
18.1018.4018.10-0.30-1.63%2.23Kสวิตเซอร์แลนด์
1,102.001,140.001,102.00-18.00-1.61%2.27Kสวิตเซอร์แลนด์
0.500.5190.4962-0.0080-1.57%18.27Mสวิตเซอร์แลนด์
73.3074.6072.85-1.15-1.54%9.35Kสวิตเซอร์แลนด์
74.2075.5074.20-1.10-1.46%4.24Kสวิตเซอร์แลนด์
5.485.505.42-0.08-1.44%717สวิตเซอร์แลนด์
131.10133.80130.10-1.90-1.43%10.6Kสวิตเซอร์แลนด์
79.8581.2579.85-1.15-1.42%274สวิตเซอร์แลนด์
190.40192.50190.40-2.70-1.40%1.01Kสวิตเซอร์แลนด์
86.4087.8086.40-1.20-1.37%614สวิตเซอร์แลนด์
476.00485.00475.00-6.50-1.35%1.71Kสวิตเซอร์แลนด์
158.40161.90157.00-2.10-1.31%1.4Kสวิตเซอร์แลนด์
16.0516.4016.05-0.20-1.23%2.81Kสวิตเซอร์แลนด์
80.4080.8079.80-1.00-1.23%2.09Kสวิตเซอร์แลนด์
16.4416.7216.42-0.20-1.20%57.22Kสวิตเซอร์แลนด์
1.1511.1791.138-0.0140-1.20%1.71Mสวิตเซอร์แลนด์
116.40118.40115.00-1.40-1.19%2.87Kสวิตเซอร์แลนด์
61.1062.3560.40-0.70-1.13%11.4Kสวิตเซอร์แลนด์
220.50224.00220.00-2.50-1.12%3.15Kสวิตเซอร์แลนด์
98.5099.5098.20-1.10-1.10%13.03Kสวิตเซอร์แลนด์