หุ้นกลุ่ม Top Losers - หุ้น ซาอุดิอาระเบีย

ล่าสุด
สูงสุด
ต่ำสุด
73.0074.3073.00-3.90-5.07%1.53Kซาอุดิอาระเบีย
110.00115.00109.00-5.40-4.68%660ซาอุดิอาระเบีย
56.1058.0056.10-1.90-3.28%3.1Kซาอุดิอาระเบีย
59.3066.7057.00-1.80-2.95%2.16Mซาอุดิอาระเบีย
51.0053.0051.00-1.50-2.86%165.01Kซาอุดิอาระเบีย
65.1067.7064.60-1.90-2.84%274.85Kซาอุดิอาระเบีย
59.7061.9059.40-1.60-2.61%375.76Kซาอุดิอาระเบีย
19.0019.0019.00-0.50-2.56%5.88Kซาอุดิอาระเบีย
122.00125.00118.00-3.00-2.40%1.62Kซาอุดิอาระเบีย
79.6084.7079.20-1.90-2.33%1.92Mซาอุดิอาระเบีย
60.3062.7060.10-1.400-2.27%684.4Kซาอุดิอาระเบีย
44.0044.0044.00-1.00-2.22%1.96Kซาอุดิอาระเบีย
47.3548.0047.35-0.90-1.87%1.03Kซาอุดิอาระเบีย
63.5064.6063.00-1.00-1.55%5.29Kซาอุดิอาระเบีย
25.5026.2025.30-0.40-1.54%873.56Kซาอุดิอาระเบีย
51.2052.5051.00-0.80-1.54%20.93Kซาอุดิอาระเบีย
72.5074.2071.80-1.10-1.49%4.3Mซาอุดิอาระเบีย
44.9045.8044.35-0.65-1.43%2.44Mซาอุดิอาระเบีย
12.5412.8612.54-0.18-1.42%10.45Mซาอุดิอาระเบีย
32.8533.7032.70-0.45-1.35%1.15Mซาอุดิอาระเบีย
12.6012.8212.60-0.16-1.25%101.62Kซาอุดิอาระเบีย
89.0090.1089.00-1.10-1.22%529ซาอุดิอาระเบีย
32.5533.2032.50-0.40-1.21%652.51Kซาอุดิอาระเบีย
84.6085.9083.80-1.00-1.17%358.85Kซาอุดิอาระเบีย
14.3015.1214.28-0.16-1.11%445.91Kซาอุดิอาระเบีย
15.1415.4615.14-0.16-1.05%276.62Kซาอุดิอาระเบีย
33.2534.2033.10-0.35-1.04%792.49Kซาอุดิอาระเบีย
29.3030.0028.65-0.30-1.01%1.6Mซาอุดิอาระเบีย
64.9066.0064.50-0.60-0.92%227.07Kซาอุดิอาระเบีย
38.0038.5037.85-0.35-0.91%173.12Kซาอุดิอาระเบีย
6.686.766.68-0.06-0.89%1.12Mซาอุดิอาระเบีย
57.1058.0057.00-0.50-0.87%179.36Kซาอุดิอาระเบีย
23.2023.4023.20-0.20-0.85%643.54Kซาอุดิอาระเบีย
5.885.925.88-0.05-0.84%75.66Kซาอุดิอาระเบีย
35.9036.4535.65-0.30-0.83%248.95Kซาอุดิอาระเบีย
43.6044.7043.40-0.35-0.80%171.63Kซาอุดิอาระเบีย
8.839.008.80-0.07-0.79%124.72Kซาอุดิอาระเบีย
78.2078.7077.60-0.60-0.76%127.53Kซาอุดิอาระเบีย
34.7535.8034.45-0.25-0.71%465.77Kซาอุดิอาระเบีย
49.6550.1049.30-0.35-0.70%95.01Kซาอุดิอาระเบีย
57.5058.6057.00-0.40-0.69%117.64Kซาอุดิอาระเบีย
9.159.209.15-0.06-0.65%147.34Kซาอุดิอาระเบีย
38.2538.4037.55-0.25-0.65%20.44Kซาอุดิอาระเบีย
4.854.894.85-0.03-0.61%95.57Kซาอุดิอาระเบีย
27.4527.6027.20-0.15-0.54%110.64Kซาอุดิอาระเบีย
57.3057.6056.00-0.30-0.52%15.45Kซาอุดิอาระเบีย
40.0540.2540.05-0.20-0.50%22.08Kซาอุดิอาระเบีย
16.0016.3015.94-0.08-0.50%206.61Kซาอุดิอาระเบีย
118.80120.00117.20-0.60-0.50%169.21Kซาอุดิอาระเบีย
61.4062.6060.80-0.30-0.49%177.7Kซาอุดิอาระเบีย