ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (TPC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
40.25
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น TPC

กรอบเวลา
Daily
12/14/2016 - 12/08/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
40.2538.5040.2538.25451.40K+1.26%
39.7539.0040.2539.0017.40K+2.58%
38.7539.7539.7538.7542.70K0.00%
38.7537.0039.5036.5057.60K+1.97%
38.0038.0038.2538.001.00K-3.80%
39.5039.5039.5039.501.00K+0.64%
39.2539.5039.5039.250.80K+3.29%
38.0038.0038.0038.001.30K0.00%
38.0038.0038.0038.000.70K-3.80%
39.5040.0040.0039.50+2.60%
38.5037.5038.5037.253.40K+3.36%
37.2538.0038.0037.257.60K-1.97%
38.0037.5038.2537.5020.10K+1.33%
37.5039.0039.0037.0029.40K-3.23%
38.7536.7539.0036.7516.90K-2.52%
39.7539.7539.7539.5083.30K0.00%
39.7539.7540.0039.7569.40K0.00%
39.7539.7539.7539.7520.70K0.00%
39.7539.7539.7539.75398.50K0.00%
39.7539.5039.7539.5065.90K+0.63%
39.5039.5039.7539.50121.20K-0.63%
39.7539.5039.7539.50108.30K+0.63%
39.5039.5039.7539.5061.50K-0.63%
39.7539.7539.7539.5016.20K0.00%
39.7539.7539.7539.50421.70K+0.63%
39.5039.5039.7539.5059.70K0.00%
39.5039.5039.5039.5043.20K0.00%
39.5039.5039.7539.5043.90K0.00%
39.5039.7539.7539.5030.60K0.00%
39.5039.5039.5039.5024.80K-1.86%
สูงสุด
40.25
% เปลี่ยน
0.00
ค่าเฉลี่ย
39.14
ความแตกต่าง
3.75
ต่ำสุด
36.50