🔥 กลยุทธ์การหุ้นคัดเลือกโดย AI ของเรา หุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ ทะยานขึ้น +7.1% ในเดือน พฤษภาคม เข้าเทรดขณะหุ้นกำลังมาแรงรับส่วนลด 40%

ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGERm)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
0.770
+0.020(+2.67%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น TIGERm

กรอบเวลา
Daily
04/26/2024 - 05/26/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
0.7700.7600.7700.76012.80K+2.67%
0.7700.7600.7700.76012.80K+2.67%
0.7500.7700.7700.75016.60K-3.85%
0.7500.7700.7700.75016.60K-3.85%
0.7800.7700.7800.7706.40K+1.30%
0.7800.7700.7800.7706.40K+1.30%
0.7700.7800.7800.7708.60K0.00%
0.7700.7800.7800.7708.60K0.00%
0.7700.7800.7800.77025.00K-1.28%
0.7700.7800.7800.77025.00K-1.28%
0.7800.7600.8500.760230.20K+2.63%
0.7800.7600.8500.760230.20K+2.63%
0.7600.7600.7700.7504.70K-1.30%
0.7600.7600.7700.7504.70K-1.30%
0.7700.7800.7800.76034.40K-3.75%
0.7700.7800.7800.76034.40K-3.75%
0.8000.8000.8000.77019.70K0.00%
0.8000.8000.8000.77019.70K0.00%
0.8000.8000.8000.80010.10K0.00%
0.8000.8000.8000.80010.10K0.00%
0.8000.8000.8000.8003.20K0.00%
0.8000.8000.8000.8003.20K0.00%
0.8000.7900.8000.79064.30K+3.90%
0.8000.7900.8000.79064.30K+1.27%
0.7900.8000.8000.78014.30K-1.25%
0.8000.8000.8000.79028.50K0.00%
0.8000.8000.8000.79014.70K0.00%
0.8000.7900.8000.79016.40K0.00%
0.8000.8000.8000.79024.20K+1.27%
0.7900.8000.8000.78014.70K-1.25%
สูงสุด:
0.850
% เปลี่ยน:
-3.750
ค่าเฉลี่ย:
0.783
ความแตกต่าง:
0.100
ต่ำสุด:
0.750
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย