Tesla (TSLA_KZTQBD)

KASE
สกุลเงิน USD
การปฏิเสธความรับผิด
0.00
0.00(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น TSLA_KZTQBD

กรอบเวลา
Daily
12/20/2023 - 06/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
195.02199.99200.00195.020.01K-3.93%
203.00217.14217.14193.600.07K-1.46%
206.00212.00217.29205.000.03K-3.28%
212.99212.00217.97201.530.02K-0.47%
214.00211.72219.79211.720.04K+4.39%
205.00205.00211.79201.010.03K0.00%
205.00203.01211.79186.000.51K+0.98%
203.01213.00220.00200.000.18K-8.96%
223.00224.01226.00222.100.03K-1.11%
225.50225.99225.99225.500.01K-0.22%
226.00226.99226.99220.100.12K-0.86%
227.97225.00227.99170.020.04K-3.32%
235.79230.00235.79225.000.01K+2.52%
230.00234.00234.00224.020.01K-1.71%
234.00236.02240.00221.000.16K-1.47%
237.50238.00241.00237.500.02K-0.21%
238.00240.10240.99238.000.01K-0.87%
240.10241.00241.70238.220.01K+0.04%
240.00240.50244.98236.020.02K0.00%
240.00244.48244.48235.010.02K+1.05%
237.50241.00246.39230.000.04K-1.05%
240.01242.50249.97220.000.08K-4.00%
250.00254.99256.00250.000.02K-1.96%
255.00254.99255.00246.580.01K-0.39%
256.00255.20259.99255.200.04K+0.31%
255.20254.29255.69251.110.01K+0.35%
254.30248.04255.40248.040.02K+0.91%
252.00248.01252.49248.000.02K+2.02%
247.00246.00252.99246.000.02K-3.06%
254.80240.00256.69240.000.03K+30.65%
สูงสุด:
259.99
% เปลี่ยน:
0.00
ค่าเฉลี่ย:
231.46
ความแตกต่าง:
89.97
ต่ำสุด:
170.02
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย