🔥 ฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นระดับพรีเมียมโดย AI จาก InvestingPro ตอนนี้ลดสูงสุดถึง 50% รับส่วนลด

Teck Resources B (TECKN)

เม็กซิโก
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
891.580
0.000(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น TECKN

กรอบเวลา
Daily
07/06/2022 - 07/16/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
891.580891.580891.580891.580+6.78%
891.580891.580891.580891.580+6.78%
835.000801.720835.000801.7200.16K+24.98%
668.100670.220670.220668.1007.49K-2.61%
686.000686.000686.000686.0000.05K0.00%
686.000686.000686.000686.0000.34K-8.53%
750.000748.000750.000748.0001.68K-8.16%
816.658816.658816.658816.6580.03K-3.01%
842.000842.000842.000842.0000.10K+5.92%
794.960794.960794.960794.9600.07K-0.01%
795.000795.000795.000795.0007.58K+8.02%
736.000737.000737.000736.00020.13K+12.37%
655.000655.000655.000655.0000.13K0.00%
655.000662.170662.170655.0005.07K+1.14%
647.600647.600647.600647.6000.92K-4.76%
680.000680.000680.000680.0000.12K+12.26%
605.740605.740605.740605.7400.69K-3.85%
630.000630.000630.000630.0000.32K-4.28%
658.150658.150658.150658.1500.45K+0.18%
657.000657.000657.000657.0000.81K-6.81%
705.000705.000705.000705.0000.06K+7.25%
657.350657.350657.350657.3504.79K+7.23%
613.000630.000630.000613.0000.01K+3.90%
590.000590.000590.000590.0000.02K0.00%
590.000590.000590.000590.0000.03K+4.61%
564.000564.000564.000564.0000.01K+2.79%
548.670540.000548.670540.0005.51K+0.40%
546.470546.470546.470546.4700.87K-1.18%
553.000555.000555.000553.0000.07K-0.72%
557.000557.000557.000555.0000.57K-37.53%
สูงสุด:
891.580
% เปลี่ยน:
6.776
ค่าเฉลี่ย:
683.529
ความแตกต่าง:
351.580
ต่ำสุด:
540.000
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย