😎 มหกรรมลดราคา Summer Sale Exclusive - ลดสูงสุดถึง 50% สำหรับฟีเจอร์การคัดเลือกหุ้นโดย AI จาก InvestingProรับส่วนลด

TE Connectivity (TELN)

เม็กซิโก
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
2,319.00
0.00(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น TELN

กรอบเวลา
Daily
03/26/2018 - 07/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
2,319.002,319.002,319.002,319.000.08K-4.41%
2,426.002,426.002,426.002,426.000.33K+13.09%
2,145.222,145.222,145.222,145.220.86K-7.13%
2,309.902,309.902,309.902,309.900.15K-1.54%
2,346.002,346.002,346.002,346.000.12K-10.92%
2,633.612,633.612,633.612,633.611.25K-12.65%
3,015.003,015.003,015.003,015.000.53K-9.19%
3,320.203,320.203,320.203,320.200.15K+82.28%
1,821.501,821.501,821.501,821.500.26K+4.67%
1,740.201,740.201,740.201,740.206.55K-2.23%
1,779.901,779.901,779.901,779.905.55K+1.78%
1,748.801,748.801,748.801,748.801.01K+5.36%
1,659.911,654.201,659.911,654.200.91K-0.66%
1,671.001,671.001,671.001,671.000.39K-4.38%
1,747.601,747.601,747.601,747.600.40K-3.63%
1,813.401,813.401,813.401,813.400.68K+0.30%
1,808.001,808.001,808.001,808.000.55K+10.01%
1,643.521,643.521,643.521,643.520.94K+6.72%
1,539.971,539.971,539.971,539.970.92K-3.75%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.18K-1.11%
1,618.001,618.001,618.001,618.000.18K+6.24%
1,522.901,522.901,522.901,522.902.19K+3.53%
1,471.001,471.001,471.001,471.000.63K-5.63%
1,558.741,558.741,558.741,558.740.56K+0.11%
1,557.001,557.001,557.001,557.000.10K-5.12%
1,641.001,641.001,641.001,641.000.19K-6.31%
1,751.451,751.451,751.451,751.451.55K-7.63%
1,896.051,896.051,896.051,896.050.09K+5.42%
1,798.541,798.541,798.541,798.540.54K+0.67%
1,786.581,787.301,787.301,786.5822.29K-22.96%
สูงสุด:
3,320.20
% เปลี่ยน:
0.00
ค่าเฉลี่ย:
1,923.00
ความแตกต่าง:
1,849.20
ต่ำสุด:
1,471.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย