TE Connectivity (TELN)

2,145.22
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    2,145.22 - 2,145.22
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์

TE Connectivity ได้แตะระดับต่ำสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต

ราคาย้อนหลัง หุ้น TELN

กรอบเวลา:
รายวัน
2,145.222,145.222,145.222,145.220.86K-7.13%
2,145.222,145.222,145.222,145.220.86K-7.13%
2,309.902,309.902,309.902,309.900.15K-1.54%
2,346.002,346.002,346.002,346.000.12K-10.92%
2,633.612,633.612,633.612,633.611.25K-12.65%
3,015.003,015.003,015.003,015.000.53K-9.19%
3,320.203,320.203,320.203,320.200.15K+82.28%
1,821.501,821.501,821.501,821.500.26K+4.67%
1,740.201,740.201,740.201,740.206.55K-2.23%
1,779.901,779.901,779.901,779.905.55K+1.78%
1,748.801,748.801,748.801,748.801.01K+5.36%
1,659.911,654.201,659.911,654.200.91K-0.66%
1,671.001,671.001,671.001,671.000.39K-4.38%
1,747.601,747.601,747.601,747.600.40K-3.63%
1,813.401,813.401,813.401,813.400.68K+0.30%
1,808.001,808.001,808.001,808.000.55K+10.01%
1,643.521,643.521,643.521,643.520.94K+6.72%
1,539.971,539.971,539.971,539.970.92K-3.75%
1,600.001,600.001,600.001,600.000.18K-1.11%
1,618.001,618.001,618.001,618.000.18K+6.24%
1,522.901,522.901,522.901,522.902.19K+3.53%
1,471.001,471.001,471.001,471.000.63K-5.63%
1,558.741,558.741,558.741,558.740.56K+0.11%
1,557.001,557.001,557.001,557.000.10K-5.12%
1,641.001,641.001,641.001,641.000.19K-6.31%
1,751.451,751.451,751.451,751.451.55K-7.63%
1,896.051,896.051,896.051,896.050.09K+5.42%
1,798.541,798.541,798.541,798.540.54K+0.67%
1,786.581,787.301,787.301,786.5822.29K-1.98%
1,822.641,822.641,822.641,822.6436.23K-15.04%
สูงสุด: 3,320.20ต่ำสุด: 1,471.00ความแตกต่าง: 1,849.20ค่าเฉลี่ย: 1,897.09% เปลี่ยน: -7.13