Sunny Optical Tech (2382)

94.25
-0.40(-0.42%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    7,069,286
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    94.25/94.30
  • ช่วงระยะของวัน:
    92.65 - 96.05

ภาพรวมของ 2382

ปิดตลาดครั้งก่อน
94.65
ช่วงระยะของวัน
92.65-96.05
รายรับ
42.4B
เปิดตลาด
95.05
ช่วง 52 สัปดาห์
65-258
EPS
3.35
ปริมาณการซื้อขาย
7,069,286
มูลค่าตลาด
103.53B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
1.118
(1.18%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
6,648,994
อัตราส่วน P/E
22.93
Beta
0.801
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-58%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,092,705,700
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
21 มี/ค/ 2566
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Sunny Optical Tech?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ราคาเป้าหมายจากนักวิเคราะห์

ค่าเฉลี่ย104.64 (+11.02% ขาขึ้น (upside))
สูงสุด155.71
ต่ำสุด51.45
ราคา94.25
จำนวนของนักวิเคราะห์30
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ซื้อ
เป้าหมายราคารอบ 12 เดือนของนักวิเคราะห์

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ซื้อทันทีซื้อขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายซื้อทันทีซื้อซื้อทันทีขายทันที
สรุปขายซื้อซื้อทันทีซื้อทันทีขายทันที