Sidi Kerir (SKPC)

อียิปต์
สกุลเงิน EGP
การปฏิเสธความรับผิด
22.06
+1.73
(+8.51%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
20.40
22.10
ช่วง 52 สัปดาห์
5.57
24.17
ปริมาณการซื้อขาย
4,814,505
เสนอซื้อ/เสนอขาย
22.06 / 22.09
ปิดตลาดครั้งก่อน
20.33
เปิดตลาด
20.45
ช่วงระยะของวัน
20.4-22.1
ช่วง 52 สัปดาห์
5.57-24.17
ปริมาณการซื้อขาย
4,814,505
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
3,074,925
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
222.44%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
756,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

ประวัติบริษัท Sidi Kerir Petrochemicals

อุตสาหกรรม
สารเคมี
พนักงาน
850