รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด DRC (SCCn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
259.00
0.00(0.00%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น SCCn

กรอบเวลา
Daily
03/18/2024 - 04/16/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
259.00260.00260.00258.00506.50K-0.38%
259.00260.00260.00258.00506.50K-0.38%
260.00259.00261.00257.002.00M+0.39%
260.00259.00261.00257.002.00M+0.39%
259.00255.00259.00253.001.61M+1.97%
259.00255.00259.00253.001.61M+1.97%
254.00252.00256.00251.00515.60K+0.40%
254.00252.00256.00251.00515.60K+0.40%
253.00251.00253.00251.00901.60K-0.39%
253.00251.00253.00251.00901.60K-0.39%
254.00257.00258.00254.002.03M-1.93%
254.00257.00258.00254.002.03M-1.93%
259.00258.00259.00256.00492.80K0.00%
259.00258.00259.00256.00492.80K0.00%
259.00257.00259.00256.00748.85K+1.17%
259.00257.00259.00256.00748.85K+1.17%
256.00256.00257.00254.00446.61K+0.39%
256.00256.00257.00254.00446.61K+0.39%
255.00258.00258.00254.00581.36K-1.54%
255.00258.00258.00254.00581.36K-1.54%
259.00254.00259.00253.00925.81K+1.97%
259.00254.00259.00253.00925.81K+1.97%
254.00251.00255.00250.00982.96K-1.93%
254.00251.00255.00250.00982.96K+1.20%
251.00252.00253.00250.00545.01K-0.40%
252.00256.00256.00249.001.17M-2.33%
258.00258.00261.00256.003.48M+0.39%
257.00265.00265.00257.004.93M-3.02%
265.00268.00268.00265.001.34M-1.12%
268.00269.00270.00266.00976.93K-0.74%
สูงสุด:
270.00
% เปลี่ยน:
-4.07
ค่าเฉลี่ย:
257.10
ความแตกต่าง:
21.00
ต่ำสุด:
249.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย