Sansiri (NYVJt)

เบอร์ลิน
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
0.0455
0.0000
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.0455
0.0455
ช่วง 52 สัปดาห์
0.0260
0.0550
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.0455
เปิดตลาด
0.0455
ช่วงระยะของวัน
0.0455-0.0455
ช่วง 52 สัปดาห์
0.026-0.055
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
50,000
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
37.46%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
15,397,751,291
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ประวัติบริษัท Sansiri PCL

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทย ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบกิจการในสามประเภทธุรกิจหลัก แยกตามผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริหารจัดการอาคารและเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกระทั่งธุรกิจอื่น ๆ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับพัฒนาที่ดินและโครงการหมู่บ้านจัดสรร โครงการคอนโดมิเนียมเพื่อพักอาศัย เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ให้เช่า และอาคารสำนักงานให้เช่า ธุรกิจบริหารจัดการอาคารและเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการบริหารจัดการอาคาร เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะเป็นโครงการของบริษัทฯ ธุรกิจอื่น ๆ ประกอบด้วย โรงแรม สปาเพื่อสุขภาพ และธุรกิจด้านการศึกษา บริษัทย่อยของบริษัทประกอบด้วย บริษัท ชนชัย จำกัด, บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท แสนสิริ เวนเจอร์ จำกัด