สนามบินสมุย (SPFu)

ไทย
17.80
0.00(0.00%)
 • ปริมาณการซื้อขาย :
  0
 • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
  17.70/17.80
 • ช่วงระยะของวัน:
  17.40 - 17.80
 • ประเภท:หลักทรัพย์
 • ตลาด :ไทย
 • ISIN:TH0929010005

ภาพรวมของ SPFu

ปิดตลาดครั้งก่อน
17.7
ช่วงระยะของวัน
17.4-17.8
รายรับ
285M
เปิดตลาด
17.5
ช่วง 52 สัปดาห์
8.19-17.9
EPS
-0.14
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
16.91B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
19.09
(107.25%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
18,683,300
อัตราส่วน P/E
-
Beta
0.6
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
33.83%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
950,000,000
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร สนามบินสมุย?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

ประวัติบริษัท กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย เป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ โครงการฯ ระดมทุนจากสาธารณะและนักลงทุนทั่วไปที่มีวัตถุประสงค์หลักในการใช้เงินทุนที่หาได้ไปลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวเพื่อปล่อยเช่าต่อ และหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทุนไปในรูปแบบของการปล่อยเช่า การให้เช่าช่วง และจำหน่ายทรัพย์ที่ได้ลงทุนนั้น กองทุนฯ ยังได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อสร้างและพัฒนาศักยภาพของทรัพย์สินโดยต้องได้ได้รับโอนสิทธิ์เพื่อขอรับอนุญาตก่อสร้าง กองทุนฯ บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด โดยมีธนาคารซิตี้แบงค์ สาขากรุงเทพฯ รับเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ กองทุนฯ ยังได้ลงทุนในสิทธิการเช่าระยะยาว เพื่อเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้แก่ ที่ดินที่เช่า ทางวิ่ง ลานจอด และอาคารผู้โดยสาร

อ่านเพิ่มเติม

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
สรุป