Samsung Electronics Co (005930)

70,300
0(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    70,200/70,300
  • ช่วงระยะของวัน:
    69,500 - 70,400
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์

Samsung Electronics Co ได้แตะระดับสูงสุดของราคาหุ้นที่เคยเทรดในช่วงปีที่ผ่านมา (ระยะ 52 สัปดาห์) นี่เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันของหุ้นและพยากรณ์ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในอนาคต