Samsung Electronics DRC (SMSNN)

23,623.49
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    23,500.00/28,666.66
  • ช่วงระยะของวัน:
    23,623.49 - 23,626.27

ภาพรวมของ SMSNN

ปิดตลาดครั้งก่อน
24,198.57
ช่วงระยะของวัน
23,623.49-23,626.27
รายรับ
77.2T
เปิดตลาด
23,626.27
ช่วง 52 สัปดาห์
21,881.4-35,109.84
EPS
6,593.65
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
6.17T
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
23.8811
(2.06%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
164
อัตราส่วน P/E
9.31
Beta
0.971
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-30.98%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
6,792,669,250
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Samsung Electronics DRC?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ข่าว Samsung Electronics Co Ltd DRC

ประวัติบริษัท Samsung Electronics Co Ltd DRC

ประวัติบริษัท Samsung Electronics Co Ltd DRC

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีขาย
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายขายขายขายทันที
สรุปขายถือหุ้นไว้ขายทันทีขายทันทีขายทันที