Sam-A Aluminiu (006110)

โซล
สกุลเงิน KRW
การปฏิเสธความรับผิด
72,100
-1,800
(-2.44%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
69,100
72,200
ช่วง 52 สัปดาห์
15,800
79,300
ปริมาณการซื้อขาย
212,728
ปิดตลาดครั้งก่อน
73,900
เปิดตลาด
72,000
ช่วงระยะของวัน
69,100-72,200
ช่วง 52 สัปดาห์
15,800-79,300
ปริมาณการซื้อขาย
212,728
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
384,070
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
177.31%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
14,711,916
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

498,500
086520
0.00%
224,500
247540
-0.88%
49,850
005420
-0.50%
313,500
066970
+5.91%