Salik Company PJSC (SALIK)

ดูไบ
สกุลเงิน AED
การปฏิเสธความรับผิด
3.00
+0.04
(+1.35%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
2.97
3.00
ช่วง 52 สัปดาห์
2.19
3.10
ปริมาณการซื้อขาย
2,626,510
ปิดตลาดครั้งก่อน
2.96
เปิดตลาด
2.99
ช่วงระยะของวัน
2.97-3
ช่วง 52 สัปดาห์
2.19-3.1
ปริมาณการซื้อขาย
2,626,510
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
5,453,583
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
7,500,000,000
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้