Rolls-Royce Holdings (RRl)

BATS Europe
สกุลเงิน GBP
การปฏิเสธความรับผิด
209.20
-3.00(-1.41%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
208.30212.00
ช่วง 52 สัปดาห์
65.67231.40
เสนอซื้อ/เสนอขาย
209.10 / 209.30
ปิดตลาดครั้งก่อน
212.2
เปิดตลาด
209.3
ช่วงระยะของวัน
208.3-212
ช่วง 52 สัปดาห์
65.67-231.4
ปริมาณการซื้อขาย
1,063,562
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
2,989,075
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
211.69%
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

155.08
BARC
+0.52%
3,053.0
DGE
+1.24%
451.50
GLEN
-0.39%
992.20
BAES
-2.27%
212.30
LGEN
-0.28%

งบกำไรขาดทุน