โรงพยาบาลราชพฤกษ์ (RPH)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
6.40
0.00(0.00%)
ปิดตลาด
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด
ช่วงระยะของวัน
6.406.45
ช่วง 52 สัปดาห์
5.806.65
เสนอซื้อ/เสนอขาย
6.35 / 6.40
ปิดตลาดครั้งก่อน
6.4
เปิดตลาด
6.4
ช่วงระยะของวัน
6.4-6.45
ช่วง 52 สัปดาห์
5.8-6.65
ปริมาณการซื้อขาย
125,400
ปริมาณเฉลี่ย (3
441,806
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1
5.79%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
546,000,000
มูลค่ายุติธรรม
ปลดล็อก
ช่วงการจ่ายเงินปันผลที่ต่อเนื่อง
ปลดล็อก
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับ RPH วันนี้?
โหวตเพื่อดูผลลัพธ์ของชุมชน!
หรือ

ประวัติบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในประเทศไทยให้บริการด้านสุขภาพ บริษัทฯ ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชลชื่อว่า โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ซึ่งตั้งอยู่ในจัดหวัดของแก่น จังหวัดในภาคอีสานของไทย บริการของโรงพยาบาลครอบคลุมถึง บริการผู้ป่วยนอก การตรวจสุขภาพ บริการฉุกเฉิน บริการดูแลผู้ป่วยหนัก บริการห้องปฏิบัติการ บริการวินิจฉันด้วยรังสี บริการห้องผ่าตัด ห้องคลอดและสถานดูแลเด็กเล็ก บริการกายภาพบำบัด บริการบำบัดไตและอื่นๆ