ปตท. DRC (PTTn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
35.75
+0.25(+0.70%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น PTTn

กรอบเวลา
Daily
11/10/2023 - 12/10/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
35.7535.5035.7535.5027.91M+0.70%
35.5035.5035.5035.0066.96M-0.70%
35.7535.5035.7535.2544.25M0.00%
35.7535.0036.0035.0098.07M+1.42%
35.2534.5035.2534.5028.28M+1.44%
34.7535.0035.0034.5083.97M-0.71%
35.0035.0035.0034.7519.87M+0.72%
34.7535.0035.0034.5054.61M0.00%
34.7534.5034.7534.2528.95M+0.72%
34.5034.5034.5034.259.67M+0.73%
34.2534.5034.7534.2532.59M-1.44%
34.7534.5034.7534.2527.25M0.00%
34.7534.7535.0034.5048.14M+0.72%
34.5034.5034.7534.2527.37M+0.73%
34.2534.2534.5033.7551.28M-0.72%
34.5034.0034.7533.7554.84M+0.73%
34.2534.0034.5033.7543.33M+1.48%
33.7533.2534.0033.0080.81M+1.50%
33.2533.0033.2532.5027.79M+0.76%
33.0033.2533.2532.7535.67M-0.75%
สูงสุด
36.00
% เปลี่ยน
7.52
ค่าเฉลี่ย
34.65
ความแตกต่าง
3.50
ต่ำสุด
32.50