พีทีที โกลบอล เคมิคอล DRC (PTTGCn)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
38.25
-0.25(-0.65%)
ข้อมูลล่าช้า

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ PTTGCn