ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEPf)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
153.00
-5.50(-3.47%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น PTTEPf

กรอบเวลา
Daily
08/02/2023 - 11/29/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
153.00153.50153.50153.00152.60K-3.47%
153.00153.50153.50153.00152.60K-3.47%
158.50158.50158.50158.500.10K-0.94%
158.50158.50158.50158.500.10K-0.94%
160.00160.00160.00160.001.00K-3.03%
160.00160.00160.00160.001.00K-3.03%
165.00165.00165.00165.000.30K+1.23%
165.00165.00165.00165.000.30K+1.23%
163.00163.00163.00163.001.10K-3.26%
163.00163.00163.00163.001.10K-3.26%
168.50169.00169.00168.5013.50K-0.59%
169.50169.50169.50169.500.30K0.00%
169.50169.50169.50169.500.30K-1.74%
172.50174.50174.50172.500.40K+4.55%
165.00165.00165.00165.000.60K-3.79%
171.50173.00173.00171.501.20K+3.31%
166.00166.00166.00166.0012.80K+0.61%
165.00165.00165.00165.000.70K-2.08%
168.50168.50168.50168.501.40K+2.12%
165.00165.00165.00165.003.80K+0.61%
164.00164.00164.00164.000.80K+2.18%
160.50161.00161.00160.501.40K+1.26%
158.50158.00158.50158.0017.80K+0.63%
157.50157.50157.50157.501.40K-0.32%
158.00159.00159.50158.0077.30K-0.32%
158.50159.50159.50158.501.00K-0.63%
159.50159.00159.50159.003.00K-0.93%
161.00161.00161.00161.001.80K-3.01%
166.00165.50166.00165.508.20K+2.47%
162.00161.50162.00161.504.50K+5.88%
สูงสุด
174.50
% เปลี่ยน
-9.20
ค่าเฉลี่ย
162.85
ความแตกต่าง
21.50
ต่ำสุด
153.00