Philips (PHI1)

16.55
-0.20(-1.22%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    14,898
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    16.49 - 16.73
เงินปันผลตอบแทนสูงสุด

ผลตอบแทนเงินปันผลแสดงให้เห็นจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะเงินปันผลรายปีต่อหนึ่งดอลลาร์ที่ได้ลงทุน ผลตอบแทนเงินปันผลนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงจำนวนเงินที่นักลงทุนจะได้รับนอกเหนือจากผลกำไรจากส่วนต่างราคาของหลักทรัพย์ (capital gain)

ราคาย้อนหลัง หุ้น PHI1

กรอบเวลา:
รายวัน
16.5516.5116.7316.4914.90K-1.22%
16.7516.4916.8216.4035.55K+3.86%
16.1315.8216.1315.7835.42K+3.38%
15.6016.4016.4015.5068.90K-6.33%
16.6516.3216.8316.2290.66K+7.45%
15.5015.3415.6515.2817.65K+0.56%
15.4115.5015.6015.2013.46K+0.18%
15.3915.3915.5115.3020.23K-0.49%
15.4615.9916.0015.4619.18K-2.64%
15.8815.4115.9715.3732.08K+5.56%
15.0515.0415.1915.0111.14K+1.52%
14.8215.2215.2614.8232.22K-3.09%
15.2915.4015.5215.2023.90K+1.31%
15.0915.8515.8515.0950.29K-7.05%
16.2416.1116.4916.1124.87K+2.76%
15.8015.8915.9115.6814.83K+1.45%
15.5815.6815.8815.5421.40K-0.41%
15.6415.5315.7815.5331.33K+3.14%
15.1615.3115.4015.1616.06K-0.93%
15.3115.4515.5615.3120.66K+0.05%
15.3015.2715.3415.1814.77K-0.07%
15.3115.3015.3515.208.37K+0.10%
สูงสุด: 16.83ต่ำสุด: 14.82ความแตกต่าง: 2.01ค่าเฉลี่ย: 15.63% เปลี่ยน: 8.20