Pfizer (PFE)

464.6
+8.2(+1.80%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    48,145
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.0/0.0
  • ช่วงระยะของวัน:
    451.8 - 466.0
ปริมาณซื้อขายที่ผิดปกติสำหรับวันนี้

Pfizer มีค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า (หรือมากกว่า) ของค่าเฉลี่ยประจำวันของหุ้นที่เทรดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ปริมาณการซื้อขายสูงจะบ่งชี้ถึงแนวโน้มใหม่ ๆ และความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมากขึ้น

ราคาย้อนหลัง หุ้น PFE

กรอบเวลา:
รายวัน
464.6455.0466.0451.848.15K+1.80%
456.4450.0456.4447.446.27K+0.26%
455.2450.0459.8450.026.36K+0.09%
454.8450.0460.4437.444.08K+0.22%
453.8447.8456.8440.034.38K-0.31%
455.2450.8456.8450.825.69K+0.98%
450.8457.0457.0449.67.16K-1.49%
457.6453.8461.6452.211.40K+0.84%
453.8459.4459.6452.07.48K-1.86%
462.4462.0464.8458.810.32K+0.09%
462.0465.6469.8462.04.98K-0.82%
465.8463.8467.2459.29.13K0.00%
465.8481.8481.8463.220.39K-3.32%
481.8498.2498.2474.811.92K-3.45%
499.0499.6499.6493.66.68K-0.12%
499.6494.2501.5493.048.05K+1.09%
494.2491.8498.6488.47.17K+0.57%
491.4498.4502.0491.07.02K-1.56%
499.2503.5506.5499.29.95K-3.26%
516.0530.5533.5514.516.64K-1.71%
525.0528.0528.0521.56.75K-0.66%
สูงสุด: 533.5ต่ำสุด: 437.4ความแตกต่าง: 96.1ค่าเฉลี่ย: 474.5% เปลี่ยน: -12.1