รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

Pfizer (PFE)

โคลัมเบีย
สกุลเงิน COP
การปฏิเสธความรับผิด
98,660.00
-1,140.00(-1.14%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น PFE

กรอบเวลา
Daily
01/12/2024 - 04/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
98,660.0098,660.0098,660.0098,660.000.39K-1.14%
98,660.0098,660.0098,660.0098,660.000.39K-1.14%
99,800.0099,960.0099,960.0099,340.001.78K-0.81%
99,800.0099,960.0099,960.0099,340.001.78K-0.81%
100,620.00100,740.00100,740.0099,500.000.56K-0.71%
100,620.00100,740.00100,740.0099,500.000.56K-0.71%
101,340.00101,340.00101,340.00101,340.000.83K-4.76%
101,340.00101,340.00101,340.00101,340.000.83K-4.76%
106,400.00106,400.00106,400.00106,400.000.20K-1.15%
106,400.00106,400.00106,400.00106,400.000.20K-1.15%
107,640.00107,340.00107,640.00107,340.000.31K-0.79%
107,640.00107,340.00107,640.00107,340.000.31K-0.79%
108,500.00108,620.00108,620.00108,320.004.75K-1.36%
110,000.00110,000.00110,000.00110,000.0013.54K0.00%
110,000.00110,000.00110,000.00110,000.000.24K+3.89%
105,880.00105,880.00105,880.00105,880.000.74K-0.75%
106,680.00106,400.00106,680.00106,400.000.49K+2.99%
103,580.00104,620.00104,620.00102,160.001.05K-2.74%
106,500.00106,500.00106,500.00106,500.000.63K-7.17%
114,720.00114,720.00114,720.00114,720.000.19K+8.23%
106,000.00107,040.00107,040.00106,000.000.59K-7.76%
114,920.00114,920.00114,920.00114,920.000.26K+7.74%
106,660.00106,660.00106,660.00106,660.000.29K+0.53%
106,100.00107,000.00107,000.00105,680.001.39K-2.28%
108,580.00108,660.00108,660.00108,580.001.15K-7.58%
117,480.00117,480.00117,480.00117,480.000.09K+6.80%
110,000.00110,000.00110,000.00110,000.000.29K-2.84%
113,220.00113,220.00113,220.00113,220.000.27K+0.80%
112,320.00112,320.00112,320.00112,320.000.40K-3.17%
116,000.00116,000.00116,000.00116,000.000.26K+17.58%
สูงสุด:
117,480.00
% เปลี่ยน:
-9.07
ค่าเฉลี่ย:
106,868.67
ความแตกต่าง:
18,820.00
ต่ำสุด:
98,660.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย