PepsiCo (PEP)

สวิตเซอร์แลนด์
สกุลเงิน CHF
การปฏิเสธความรับผิด
153.00
0.00
(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
ช่วงระยะของวัน
153.00
159.00
ช่วง 52 สัปดาห์
151.00
175.00
ปริมาณการซื้อขาย
0
เสนอซื้อ/เสนอขาย
153.00 / 156.00