PepsiCo (PEP)

3,257.85
+54.66(+1.71%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    695
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    3,150.00/3,500.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    3,257.85 - 3,257.85

ราคาย้อนหลัง หุ้น PEP

กรอบเวลา:
รายวัน
3,257.853,257.853,257.853,257.850.70K+1.71%
3,257.853,257.853,257.853,257.850.70K+1.71%
3,203.193,200.003,216.013,200.001.35K-7.29%
3,203.193,200.003,216.013,200.001.35K-7.29%
3,455.003,455.003,455.003,455.000.01K0.00%
3,455.003,455.003,455.003,455.000.01K0.00%
3,455.003,455.003,455.003,455.000.01K0.00%
3,455.003,455.003,455.003,455.000.01K0.00%
3,455.003,420.003,455.003,420.000.10K+1.77%
3,455.003,420.003,455.003,420.000.10K+1.77%
3,395.003,395.003,395.003,395.001.13K-1.02%
3,395.003,395.003,395.003,395.001.13K-1.02%
3,430.003,418.373,430.003,418.370.03K+1.03%
3,430.003,418.373,430.003,418.370.03K+1.03%
3,395.003,400.003,400.003,395.000.02K-0.66%
3,417.593,400.003,417.593,400.000.03K+2.91%
3,320.913,320.913,320.913,320.910.02K-0.57%
3,340.003,340.003,340.003,340.000.03K0.00%
3,340.003,340.003,340.003,340.000.01K0.00%
3,340.003,313.003,340.003,313.000.04K+0.81%
3,313.003,313.003,313.003,313.000.31K-0.45%
3,327.873,350.003,350.003,327.879.10K-1.22%
3,369.003,381.003,386.003,369.001.14K+3.66%
3,250.003,250.003,250.003,250.000.14K0.00%
3,250.003,250.003,250.003,250.000.02K-2.69%
3,339.993,339.993,339.993,339.990.01K+1.21%
3,300.003,300.003,300.003,300.000.04K-1.20%
3,339.983,359.083,359.083,339.980.02K-1.07%
3,375.973,300.003,375.973,300.000.02K+1.78%
3,317.003,350.003,350.003,317.003.24K+1.82%
สูงสุด: 3,455.00ต่ำสุด: 3,200.00ความแตกต่าง: 255.00ค่าเฉลี่ย: 3,354.61% เปลี่ยน: -4.04