รับส่วนลด 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% รับส่วนลด 40%

PepsiCo (PEP)

เม็กซิโก
สกุลเงิน MXN
การปฏิเสธความรับผิด
2,782.03
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า

ราคาย้อนหลัง หุ้น PEP

กรอบเวลา
Daily
03/13/2024 - 04/18/2024
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
2,782.032,791.002,791.002,779.550.21K+0.09%
2,782.032,791.002,791.002,779.550.21K+0.09%
2,779.552,769.492,779.552,769.496.91K-0.02%
2,779.552,769.492,779.552,769.496.91K-0.02%
2,780.002,780.002,780.002,780.00-0.62%
2,780.002,780.002,780.002,780.00-0.62%
2,797.272,771.002,797.272,770.0012.32K+0.37%
2,797.272,771.002,797.272,770.0012.32K+0.37%
2,787.002,814.992,814.992,787.000.20K-1.31%
2,787.002,814.992,814.992,787.000.20K-1.31%
2,824.002,800.002,824.002,800.000.08K+0.42%
2,824.002,800.002,824.002,800.000.08K+0.42%
2,812.252,817.232,819.002,812.250.32K-1.01%
2,812.252,817.232,819.002,812.250.32K-1.01%
2,841.002,881.402,881.402,841.003.20K-1.40%
2,841.002,881.402,881.402,841.003.20K-1.40%
2,881.402,888.962,888.962,881.404.78K-1.15%
2,881.402,888.962,888.962,881.404.78K-1.15%
2,914.982,914.982,914.982,914.985.67K+0.52%
2,914.982,914.982,914.982,914.985.67K+0.52%
2,900.002,900.002,900.002,900.000.21K0.00%
2,900.002,900.002,900.002,900.000.21K0.00%
2,900.002,891.032,900.002,891.030.06K+1.13%
2,900.002,891.032,900.002,891.030.06K+1.13%
2,867.602,907.442,907.442,867.501.64K-0.95%
2,867.602,907.442,907.442,867.501.64K-0.95%
2,895.082,900.002,900.002,895.0815.56K+5.20%
2,895.082,900.002,900.002,895.0815.56K+5.20%
2,751.982,790.002,804.982,745.001.41K-0.29%
2,760.002,783.002,783.002,760.000.60K-0.79%
สูงสุด:
2,914.98
% เปลี่ยน:
1.09
ค่าเฉลี่ย:
2,834.54
ความแตกต่าง:
169.98
ต่ำสุด:
2,745.00
การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา
เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเอกสารฉบับนี้เป็นเวอร์ชั่นหลักซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่เหนือกว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อขัดแย้งไม่สอดคล้องตรงกันระหว่างเอกสารเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกับเอกสารเวอร์ชั่นภาษาไทย