Ovoca Gold (OVB)

ไอร์แลนด์
สกุลเงิน EUR
การปฏิเสธความรับผิด
0.061
0.000
(0.00%)
ปิดตลาด
ช่วงระยะของวัน
0.061
0.061
ช่วง 52 สัปดาห์
0.048
0.157
ปริมาณการซื้อขาย
41,125
ปิดตลาดครั้งก่อน
0.061
เปิดตลาด
0.061
ช่วงระยะของวัน
0.061-0.061
ช่วง 52 สัปดาห์
0.048-0.157
ปริมาณการซื้อขาย
41,125
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
25,526
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-60.97%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
81,563,806
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
เพิ่มเติม