Netflix (NFLX)

ยูเครน
สกุลเงิน UAH
การปฏิเสธความรับผิด
18,000.00
0.00(0.00%)
ข้อมูลล่าช้า
การซื้อขายหุ้นที่ระดับใกล้เคียงค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์
ช่วงระยะของวัน
18,000.0018,000.00
ช่วง 52 สัปดาห์
18,000.0018,000.00
ปิดตลาดครั้งก่อน
-
เปิดตลาด
18,000
ช่วงระยะของวัน
18,000-18,000
ช่วง 52 สัปดาห์
18,000-18,000
ปริมาณการซื้อขาย
0
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
0%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
445,346,800
นักวิเคราะห์
ทางเทคนิค
ขายทันที
ขาย
ถือหุ้นไว้
ซื้อ
ซื้อทันที
ขายทันที

ผู้คนยังดูสิ่งนี้

416.10
NVDA
+1.45%
130.25
GOOGL
-0.15%
131.25
GOOG
-0.08%
129.12
AMZN
-0.16%

ประวัติบริษัท Netflix Inc

ภาคส่วน
เทคโนโลยี
พนักงาน
12800

งบกำไรขาดทุน