เมืองไทย แคปปิตอล (MTC)

ไทย
สกุลเงิน THB
การปฏิเสธความรับผิด
44.75
+0.75(+1.70%)
ปิดตลาด

ราคาย้อนหลัง หุ้น MTC

กรอบเวลา
Daily
10/30/2023 - 11/29/2023
วันเดือนปีล่าสุด ราคาเปิดสูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ % เปลี่ยน
44.7544.5045.7544.5014.55M+1.70%
44.0043.2544.5043.008.79M+2.33%
43.0043.0043.2542.0011.36M-0.58%
43.2544.2544.5042.757.31M-1.70%
44.0044.2544.7543.508.65M0.00%
44.0044.2544.5043.257.50M-1.12%
44.5044.2544.7543.7511.59M+0.56%
44.2543.5044.2543.2511.07M+1.14%
43.7542.5044.0042.0023.06M+1.74%
43.0043.0043.2542.2515.95M-1.71%
43.7543.7545.0043.0028.25M+6.71%
41.0042.0042.0040.508.15M-1.80%
41.7541.7542.0040.0011.10M+0.60%
41.5041.0042.2540.5012.66M-1.19%
42.0041.5042.5040.7517.15M+1.82%
41.2540.2541.7539.7518.59M+3.77%
39.7540.5040.7538.759.70M-0.63%
40.0040.5040.5039.509.82M+0.63%
39.7540.0040.2539.2513.61M+0.63%
39.5039.0039.7538.5019.60M+6.04%
37.2536.2537.7536.258.39M+2.05%
36.5036.7536.7535.508.47M-0.68%
36.7536.5037.2536.505.01M0.00%
สูงสุด
45.75
% เปลี่ยน
21.77
ค่าเฉลี่ย
41.71
ความแตกต่าง
10.25
ต่ำสุด
35.50