Monos Food JSC (MFC)

Mongolia
105.46
0.00(0.00%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    0
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    0.00/0.00
  • ช่วงระยะของวัน:
    105.46 - 105.46

ภาพรวมของ MFC

ปิดตลาดครั้งก่อน
105.46
ช่วงระยะของวัน
105.46-105.46
รายรับ
-
เปิดตลาด
105.46
ช่วง 52 สัปดาห์
98.42-115
EPS
-
ปริมาณการซื้อขาย
0
มูลค่าตลาด
-
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
N/A
(N/A)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
-
อัตราส่วน P/E
-
Beta
-
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
-
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร Monos Food JSC?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท Monos Food JSC

ประวัติบริษัท Monos Food JSC

อุตสาหกรรม
-
ภาคส่วน
-
พนักงาน
0

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายถือหุ้นไว้
ตัวชี้วัดทางเทคนิคขายขายขายขายซื้อ
สรุปขายขายขายขายถือหุ้นไว้