MiX Telematics Ltd (MIXJ)

533
+2(+0.38%)
  • ปริมาณการซื้อขาย :
    2,943
  • เสนอซื้อ/เสนอขาย:
    535/540
  • ช่วงระยะของวัน:
    533 - 533

ภาพรวมของ MIXJ

ปิดตลาดครั้งก่อน
531
ช่วงระยะของวัน
533-533
รายรับ
4.21B
เปิดตลาด
533
ช่วง 52 สัปดาห์
508-930
EPS
0.24
ปริมาณการซื้อขาย
2,943
มูลค่าตลาด
2.94B
ผลกำไร (ผลตอบแทน)
16.00
(3.00%)
ปริมาณเฉลี่ย (3 เดือน)
37,421
อัตราส่วน P/E
22.42
Beta
0.79
การเปลี่ยนแปลงระยะ 1 ปี
-43.54%
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
551,742,233
วันประกาศเงินปันผลครั้งถัดไป
-
ค่าความเชื่อมั่นของคุณเป็นอย่างไรสำหรับตราสาร MiX Telematics Ltd?
หรือ
ขณะนี้ตลาดได้ปิดทำการแล้ว ท่านสามารถโหวตได้ในระหว่างตลาดเปิดทำการ

ประวัติบริษัท MiX Telematics Ltd

ประวัติบริษัท MiX Telematics Ltd

อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์
พนักงาน
989

สรุปทางเทคนิค

ประเภท
5 นาที
15 นาที
รายชั่วโมง
รายวัน
รายเดือน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขายขายขายขายทันทีขายทันที
ตัวชี้วัดทางเทคนิคซื้อขายขายขายทันทีขายทันที
สรุปถือหุ้นไว้ขายขายขายทันทีขายทันที